Sunova Torpedo Faast Pro
3'500.00 CHF 3'500.00 CHF 3500.0 CHF
Sunova Flatwater Faast Pro
3'500.00 CHF 3'500.00 CHF 3500.0 CHF
Sunova Allwater Faast Pro 14'0"
3'500.00 CHF 3'500.00 CHF 3500.0 CHF
Sunova Flatwater Faast Pro 12'6"
3'380.00 CHF 1'690.00 CHF 1690.0 CHF
Sunova Surf
2'290.00 CHF 2'290.00 CHF 2290.0 CHF
Indiana Touring carbon/wood 12'6"
2'199.00 CHF 2'199.00 CHF 2199.0 CHF
SIC Mako
2'099.00 CHF 2'099.00 CHF 2099.0 CHF
Axis Windsurf Set 100
1'889.00 CHF 1'889.00 CHF 1889.0 CHF
Axis Windsurfset 90
1'849.00 CHF 1'849.00 CHF 1849.0 CHF
Fanatic Blast HRS 115L (2020)
1'749.00 CHF 950.00 CHF 950.0 CHF
Occasion
Indiana Wingfoil 108L Carbon Board
1'599.00 CHF 990.00 CHF 990.0 CHF
Indiana 6'2" Wingfoilboard
1'599.00 CHF 990.00 CHF 990.0 CHF
Suns SUP
1'450.00 CHF 1'450.00 CHF 1450.0 CHF
Fanatic Sky Wing Board 75L
1'299.00 CHF 1'299.00 CHF 1299.0 CHF
Axis Foilboard Foam
1'299.00 CHF 1'299.00 CHF 1299.0 CHF
Slingshot Hover Glide FWake V3
1'290.00 CHF 490.00 CHF 490.0 CHF
Suns Wingboard
1'190.00 CHF 1'190.00 CHF 1190.0 CHF
Jobe Aero Neva SUP Board 12'6" Package
1'099.00 CHF 1'099.00 CHF 1099.0 CHF
Jobe Aero Loa SUP Board 11'6" Package
1'049.00 CHF 1'049.00 CHF 1049.0 CHF